Bujinkan Nichigetsu Dojo Summer Camp 2017 2017-10-31T17:30:54+00:00

Project Description

BUJINKAN BUDO TAIJUTSU NINJUTSU SUMMER CAMP

Kukishinden Ryu Happo Biken 九鬼神伝流八法秘剣術
Rokushakubojutsu 九鬼神流棒術
Hanbojutsu 半棒術

Bujinkan Shidoshi Kostas Kapselidaki

ninjutsu