Bujinkan Nichigetsu Dojo Summer Camp 20172018-11-12T15:31:30+00:00

Project Description

BUJINKAN BUDO TAIJUTSU NINJUTSU SUMMER CAMP

Kukishinden Ryu Happo Biken 九鬼神伝流八法秘剣術
Rokushakubojutsu 九鬼神流棒術
Hanbojutsu 半棒術

Bujinkan Shidoshi Kostas Kapselidaki

ninjutsu

JESSICA MORFIS

Contact Info

Mobile: +49 162 833 109 0